ExcelWrite

Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru.
declare procedure ExcelWrite dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelWrite("a", "5", "Toto se zapíše")
ExcelWrite(Column, Row, Value)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec cílové buňky.

Row

Typ: string

Řádka cílové buňky.

Value

Typ: string

Hodnota k zapsání do buňky.

Popis

Proceduru lze také použít k zápisu funkcí, jako je např suma. K dispozici je také ExcelWrite2 , který pracuje s druhým souborem Excelu.

Ukázky volání

  • Hodnota z parametru se uloží do buňky A5 z listu "list1".
    ExcelWrite("a", "5", "Toto se zapíše")
  • Hodnota z parametru se uloží do buňky C3 z listu "list1".
    ExcelWrite("3", "3", "=2*SUM(c1:c2)")
  • Hodnota z parametru se uloží do buňky A5 z listu "list1".
    ExcelWrite("1", "5", "Toto se zapíše")