ExcelWrite2

Zapíše jednu hodnotu do XLS souboru číslo 2
declare procedure ExcelWrite2 dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelWrite2("a", "5", "Toto se zapíše")
ExcelWrite2(Column, Row, Value)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec cílové buňky.

Row

Typ: string

Řádka cílové buňky.

Value

Typ: string

Hodnota k zapsání do buňky.

Popis

Procedura lze také použít k zápisu funkcí, jako je např suma. K dispozici je také ExcelWrite , který pracuje s prvním souborem Excelu.

Ukázky volání

  • Hodnota z parametru se uloží do buňky A5 z listu "list1".
    ExcelWrite2("a", "5", "Toto se zapíše")
  • Hodnota z parametru se uloží do buňky C3 z listu "list1".
    ExcelWrite2("3", "3", "=2*SUM(c1:c2)")
  • Hodnota z parametru se uloží do buňky A5 z listu "list1".
    ExcelWrite2("1", "5", "Toto se zapíše")