ExcelWriteFormula

Zapíše vzorec do buňky v XLS souboru
declare procedure ExcelWriteFormula dll "ActualDocument" (string, string, string)
ExcelWriteFormula("Q", "9", "=SUMIF(C[-15],R[-6]C[-15],C[-7])")
ExcelWriteFormula(Column, Row, Value)

Parametry

Column

Typ: string

Sloupec cílové buňky.

Row

Typ: string

Řádka cílové buňky.

Value

Typ: string

Hodnota - vzorec s funkcemi k zapsání.

Popis

Zapíše do buňky v aplikace Excel vzorec s funkcemi, jejichž použití selže při použití ExcelWrite (např. funkce SUMIF). Níže uvedené příklady odpovídají vzorcům níže uvedeným, ale Excel vyžaduje zadání ve tvaru uvedeném v příkladech (R = řádek - row, C = sloupec - column, v hranaté závorce relativní pozice oproti buňce pro zápis.

Ukázky volání

  • Hodnota z parametru se uloží do buňky Q9 z listu "list1".
    ExcelWriteFormula("Q", "9", "=SUMIF(C[-15],R[-6]C[-15],C[-7])")
  • Hodnota z parametru se uloží do buňky G9 z listu "list1".
    ExcelWriteFormula("7", "9", "=SUMIF(C[-15],RC[-15],C[-7])")