ExcelWriteReal

Zapíše do buňky v aplikaci Excel číslo s desetinnou čárkou
declare procedure ExcelWriteReal dll "ActualDocument"(string, string, string)
ExcelWriteReal("A", "1", "3,14")
ExcelWriteReal(Column, Row, Value)

Parametry

Column

Typ: string

Identifikátor sloupce.

Row

Typ: string

Identifikátor řádku.

Value

Typ: string

Samotná hodnota, která se bude zapisovat do buňky. I přesto, že se jedná o číslo s desetinnou čárkou, bude se hodnota předávat v datovém typu pchar / string . Desetinný oddělovač je v závislosti na lokálním nastavení operačního systému.

Popis

Zapíše do buňky v aplikaci Excel číslo s desetinnou čárkou. Na rozdíl od ExcelWriteCurrency neosekává čísla za desetinnou čárkou, proto ji lze použít např. při zápisu datumu (s využitím funkce ExcelCellFormat ).

Ukázky volání

  • ExcelWriteReal("A", "1", "3,14")