ExecuteStepInActualProcessExt

Provede pracovní krok v právě otevřeném procesu
declare procedure ExecuteStepInActualProcessExt dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer)
ExecuteStepInActualProcessExt("Přijetí faktury", "JakDal", "Pokracuj","", actualdocument)
ExecuteStepInActualProcessExt(StepName, VarName, VarValue, Params, AD)

Parametry

StepName

Typ: string

Jméno pracovního kroku.

VarName

Typ: string

Název proměnné, které se nastaví hodnota v procesu.

VarValue

Typ: string

Hodnota proměnné.

Params

Typ: string

Vrací prázdný řetezec, pokud byl krok k vyřízení nalezen. Neprázdný řetězec popisuje nastalou chybu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Parametry VarName , VarValue , Params jsou nepoviné. Před spuštěním kroku lze nastavit hodnotu proměnné pomocí VarName a VarValue .

Ukázky volání

  • ExecuteStepInActualProcessExt("Přijetí faktury", "JakDal", "Pokracuj","", actualdocument)