ExtractPkcs7File

Extrahuje soubor z podepsaného
declare function ExtractPkcs7File dll "ActualDocument" (string, string): integer
RC := ExtractPkcs7File("c:\DZ012345.zfo", "c:\DZ012345.xml")
ExtractPkcs7File(P7mFileName, OutFileName)

Parametry

P7mFileName

Typ: string

Podepsaný soubor (např. ZFO datová zpráva)

OutFileName

Typ: string

Výstupní soubor, extrahovaný z podepsaného

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací 1 pokud je soubor extrahován. Dojde-li k chybě, pak je vrácena 0 . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce extrahuje soubor z podepsaného (formát PKCS7).

Ukázky volání

  • RC := ExtractPkcs7File("c:\DZ012345.zfo", "c:\DZ012345.xml")