FileExist

Testuje existenci souboru
declare function FileExist dll "ActualDocument" (string): boolean
Exists := FileExist("C:\soubor.txt")
FileExist(FileName)

Parametry

FileName

Typ: string

Název souboru.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Výstupem funkce je true v případě existence souboru nebo false pokud soubor neexistuje.

Popis

Zastaralá funkce, použijte FileExistsOnHdd . Funkce testuje existenci souboru.

Ukázky volání

  • Exists := FileExist("C:\soubor.txt")