FileGetCreationDate

Vrátí datum vytvoření souboru
declare function FileGetCreationDate dll "ActualDocument" (string, string): date
CreationDate := FileGetCreationDate("c:\Temp\File.txt", "")
FileGetCreationDate(FileName, Params)

Parametry

FileName

Typ: string

Plná cesta souboru.

Params

Typ: string

Zatím nevyužitý parametr, zadejte "" .

Návratová hodnota

Typ: date

Datum (včetně času) vytvoření souboru.

Popis

Ukázky volání

  • CreationDate := FileGetCreationDate("c:\Temp\File.txt", "")