FindMdataObjecByUniqueStr

Vyhledá objekt osoby či firmy a otevře jej
declare function FindMdataObjecByUniqueStr dll "ActualDocument" (string, string, string): boolean
FindMdataObjecByUniqueStr("contact", "synchID", ID)
FindMdataObjecByUniqueStr(ObjectType, Item, Value)

Parametry

ObjectType

Typ: string

Typ objektu ("contact" nebo "company").

Item

Typ: string

Název hodnoty (klíč), podle které se vyhledává.

Value

Typ: string

Hodnota, která má být nalezena.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda se objekt otevřel.

Popis

Funkce vyhledá objekt osoby či firmy podle některé z jeho textových hodnot, tento objekt si otevře a drží si jej v paměti. Dále je možné s objektem pracovat (např. číst hodnoty funkcí GetMdataObjectValueStr nebo zapisovat pomocí funkce SetMdataObjectValueStr ).

Ukázky volání

  • Vyhledá objekt osoby podle klíče "syncID" a zadaného ID.
    FindMdataObjecByUniqueStr("contact", "synchID", ID)
  • Vyhledá objekt firmy podle klíče "comp_stdCompany" a zadaného ID - "Leviom data s.r.o.".
    FindMdataObjecByUniqueStr("company", "comp_stdCompany", "Leviom data s.r.o.")