GetMdataObjectValueStr

Čtení textové hodnoty (string) z osoby, firmy či relace
declare function GetMdataObjectValueStr dll "ActualDocument" (string, string): boolean
GetMdataObjectValueStr("comp_stdCompany", company_name)
GetMdataObjectValueStr(Item, Value)

Parametry

Item

Typ: string

Klíč (název hodnoty).

Value

Typ: string

Získaná hodnota.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla přečtena textová hodnota z osoby, firmy či relace.

Popis

Před voláním této funkce je zapotřebí mít otevřené připojení na centrální adresář enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata a následně mít otevřenou osobu, firmu či relaci (např. pomocí funkce OpenMdataObject ).

Seznam základních klíčů pro jednotlivé objekty:
Objekt Klíče
mdContact synchID, synchMDataID, synchKDataID, synchABRAID, synchOutlookID, synchLastChange, secOwnerGUID, stdAddressing, stdTitle, stdTitle2, stdFirstName, stdSurname, stdName, stdBirthdate, stdAnniversary, stdProfession, stdHomeStreet, stdHomeCity, stdHomeCountry, stdHomeZipCode, stdOtherStreet, stdOtherCity, stdOtherCountry, stdOtherZipCode, stdMainTel, stdHomeTel, stdHomeTel2, stdMobileTel, stdMobileTel2, stdOtherTel, stdMainFax, stdHomeFax, stdHomeFax2, stdOtherFax, stdMainMail, stdHomeMail, stdHomeMail2, stdPhoto, stdNotice, usr_str_1
mdCompany comp_synchID, comp_synchMDataID, comp_synchLastChange, comp_secOwnerGUID, comp_stdCompany, comp_stdICO, comp_stdDIC, comp_stdCompanyTel, comp_stdCompanyTel2, comp_stdCompanyFax, comp_stdCompanyFax2, comp_stdCompanyMail, comp_stdCompanyMail2, comp_stdCompanyStreet, comp_stdCompanyCity, comp_stdCompanyCountry, comp_stdCompanyZipCode, comp_stdWeb, comp_stdNotice, comp_stdLogo, comp_usr_str_1
mdRelation rel_synchID, rel_synchLastChange, rel_cont_synchID, rel_comp_synchID, rel_stdDepartment, rel_stdPosition, rel_stdMainContact, rel_stdTel, rel_stdTel2, rel_stdMobileTel, rel_stdMobileTel2, rel_stdFax, rel_stdFax2, rel_stdMail, rel_stdMail2, rel_stdStreet, rel_stdCity, rel_stdCountry, rel_stdZipCode, rel_usr_str_1

Ukázky volání

  • GetMdataObjectValueStr("comp_stdCompany", company_name)