ForwardStep

Postoupí krok jinému uživateli
declare procedure ForwardStep dll "ActualDocument" (string, string, string)
ForwardStep("TESTSTR_0000Cgi", "Smlouva", "465464-654646-64646-5564")
ForwardStep(WkfKey, StepName, Guid)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

StepName

Typ: string

Název kroku.

Guid

Typ: string

ID uživatele.

Popis

Krok daný svým názvem a ID procesu, ve kterém se nachází, je postoupen na uživatele zadaného svým ID.

Ukázky volání

  • ForwardStep("TESTSTR_0000Cgi", "Smlouva", "465464-654646-64646-5564")