GenDocMessageId

Generuje hodnotu "Message-ID" dle procesu
declare function GenDocMessageId dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
Success := GenDocMessageId("MTB_0000123", MessageId, "", actualdocument)
GenDocMessageId(DocKey, MessageId, Params, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu pro generování hodnoty "Message-ID". Funkce neověřuje existenci procesu se specifikovaným ID! Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

MessageId

Typ: string

Výsledná hodnota "Message-ID".

Params

Typ: string

Další parametry. Slouží pro možné budoucí rozšíření funkce. Zatím nepoužíváno.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , který bude obsahovat ID procesu pro generování hodnoty "Message-ID".

Návratová hodnota

Typ: Boolean

Vrací true byla-li operace úspěšná. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce generuje hodnotu "Message-ID" dle ID procesu.

Ukázky volání

  • Success := GenDocMessageId("MTB_0000123", MessageId, "", actualdocument)