GetAttachmentLink

Zjištění odkazu na přílohu
declare function GetAttachmentLink dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
sLink := GetAttachmentLink ("", "ESF _00000920I", "", actualdocument)
GetAttachmentLink(ProcessID, AttachID, Params, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, ve kterém se příloha nachází. Pokud je zadán prázdný řetězec nebo klíčové slovo actualdocument , hledá se příloha v aktuálním procesu.

AttachID

Typ: string

Identifikátor přílohy - standardně klíč přílohy, v kombinaci s vhodným parametrem lze uvádět název přílohy.

Params

Typ: string

Seznam možných parametrů oddělených znakem # (pokud je první parametr 'name', bude procedura pracovat s názvy příloh, jinak pracuje s jejich klíči). Pokud je na druhé pozici uvedeno slovo full_link , bude vrácen kompletní odkaz včetně address tagu ve formátu: <a href="generovaný content ID">název přílohy</a> . Tato vstupní proměnná může sloužit pro přidání parametrů při rozšiřovaní funkce.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací buďto pouze generovaný identifikátor přílohy nebo kompletní odkaz včetně potřebného tagu.

Popis

Funkce pro zjištění odkazu na přílohu. Do protokolu procesu lze vložit odkaz na přílohu. Touto funkcí můžete získat buďto pouze generovaný identifikátor přílohy nebo kompletní odkaz včetně potřebného tagu.

Ukázky volání

  • Vrací pouze generovaný generovaný identifikátor přílohy
    sLink := GetAttachmentLink ("", "ESF _00000920I", "", actualdocument)
  • Vrací kompletní tag
    sLink := GetAttachmentLink ("", "document.pdf", "name#full_link", actualdocument)