GetAttribute

Načte hodnotu atributu
declare procedure GetAttribute dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetAttribute(UserIds, "CisloUtvaru", wkf.cisloUtvaru)
GetAttribute(UserID, Name, Value)

Parametry

UserID

Typ: string

ID uživatele.

Name

Typ: string

Jméno atributu.

Value

Typ: string

Hodnota atributu.

Popis

Rozdíl oproti skriptovacímu přístupu je ten, že se čtou aktuální hodnoty. Před použitím této funkce je třeba vytvořit připojení na enTeam User funkcí OpenMuser , nebo OpenMuserExt . Po načtení atributů ukončit připojení funkcí CloseMuser .

Ukázky volání

  • GetAttribute(UserIds, "CisloUtvaru", wkf.cisloUtvaru)

Viz také