SetAttribute

Nastaví hodnotu atributu
declare procedure SetAttribute dll "ActualDocument" (string, string, string)
SetAttribute(UserId, "CisloUtvaru", wkf.cisloUtvaru)
SetAttribute(UserID, Name, Value)

Parametry

UserID

Typ: string

ID uživatele.

Name

Typ: string

Jméno atributu.

Value

Typ: string

Hodnota atributu.

Popis

Před použitím této funkce je třeba vytvořit připojení na enTeam User funkcí OpenMuser , nebo OpenMuserExt . Po načtení atributů ukončit připojení funkcí CloseMuser .

Ukázky volání

  • SetAttribute(UserId, "CisloUtvaru", wkf.cisloUtvaru)

Viz také