GetCriterionFromProcess

Načte hodnotu kritéria z procesu zadaného svým ID
declare function GetCriterionFromProcess dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): boolean
GetCriterionFromProcess("UZEL1_00005Xy", "Adresa", s, actualdocument)
GetCriterionFromProcess(WkfKey, CriterionName, Value, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

CriterionName

Typ: string

Název kritéria.

Value

Typ: string

Hodnota kritéria.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud proběhne bez problému true , pokud se vyskytne chyba false .

Popis

Funkce načte hodnotu kritéria z procesu zadaného svým ID.

Ukázky volání

  • GetCriterionFromProcess("UZEL1_00005Xy", "Adresa", s, actualdocument)