GetEmailParticipants

Vrátí seznam všech e-mailových adres v procesu
declare function GetEmailParticipants dll "ActualDocument" (string, string, string, string, pointer): integer
GetEmailParticipants("actualdocument", "", s1, s2, actualdocument)
GetEmailParticipants(DocumentID, Params, Names, Addresses, AD)

Parametry

DocumentID

Typ: String

Pomocí tohoto parametru je monžné nastavit, z jakého procesu se budou adresy načítat. Zatím je podporováno pouze klíčové slovo actualdocument .

Params

Typ: String

Zatím není využito.

Names

Typ: String

Vrací jména adresátů.

Addresses

Typ: String

Vrací e-mailové adresy účastníků procesu.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Výstupem funkce je počet e-mailových adres. Výstupní funkce vrací adresy a jména.

Ukázky volání

  • GetEmailParticipants("actualdocument", "", s1, s2, actualdocument)