GetEmailsInCaseCount

Načtení počtu e-mailů v procesu
declare function GetEmailsInCaseCount dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
Pocet := GetEmailsInCaseCount("ActualDocument", "OnlyOutgoing", actualdocument)
GetEmailsInCaseCount(DocKey, EmailsType, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, ze kterého má být počet e-mailů načten. Pokud je zadáno klíčové slovo actualdocument nebo "" , bude načítáno z aktuálně otevřeného procesu.

EmailsType

Typ: string

Typ e-mailů, jejichž počet má být zjištěn.

Možné hodnoty:

Hodnota Popis
OnlyOutgoing Pouze odchozí e-maily
OnlyIncoming Pouze příchozí e-maily
All Všechny e-maily

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , který bude obsahovat ID procesu pro načtení počtu e-mailů.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet e-mailů v procesu.

Popis

Funkce slouží pro načtení počtu odchozích, příchozích nebo všech e-mailů v procesu.

Ukázky volání

  • Pocet := GetEmailsInCaseCount("ActualDocument", "OnlyOutgoing", actualdocument)