GetFromStringListExt

Vykopíruje substring z řetězce
declare procedure GetFromStringListExt dll "ActualDocument" (integer, string, string, string)
GetFromStringListExt (2,"*#*","tata*#*mama*#*pejsek",Sout)
GetFromStringListExt(Position, Odd, In, Out)

Parametry

Position

Typ: integer

Pozice.

Odd

Typ: string

Oddělovac.

In

Typ: string

Vstupní řetězec.

Out

Typ: string

Výstupní řetězec.

Popis

Nepoužívat, použijte funkci Parse . Oddělovač může být libovolný. Indexování je od jedničky.

Ukázky volání

  • GetFromStringListExt (2,"*#*","tata*#*mama*#*pejsek",Sout)