Parse

Získání části řetězce
declare function Parse dll "ActualDocument" (string, integer, string): string
Name := Parse("Jaroslav;Kamil;Emil", 2, ";")
Parse(Contain, Index, Delimiter)

Parametry

Contain

Typ: string

Textový řetězec složený z dílčích textů oddělených oddělovačem.

Index

Typ: integer

Pořadí - index podřetězce; první podřetězec má index 1.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač - znak či řetězec.

Návratová hodnota

Typ: string

Podřetězec dle indexu.

Popis

Funkce pro získání části řetězce. Jednotlivé části jsou odděleny oddělovači. Při procházení všech částí řetězce (obzvláště pokud se v řetězci může vyskytnout prázdný podřetězec) se může hodit funkce GetElementCount , která zjistí počet podřetězců v řetězci.

Ukázky volání

  • Vrátí hodnotu "Kamil"
    Name := Parse("Jaroslav;Kamil;Emil", 2, ";")