GetHash

Vytvoří hash zadaného řetězce
declare function GetHash dll "ActualDocument" (string, string, string): string
sHash := GetHash("Z tohoto textu bude vytvořen hash", "", "")
GetHash(Text, EncodingMode, HashAlgorithm)

Parametry

Text

Typ: string

Text, ze kterého bude vytvořen hash.

EncodingMode

Typ: string

Možné hodnoty jsou: Base64, modBase64, Base32, Base58, UU, QP (for quoted-printable), URL (for url-encoding), Hex, Q, B, url_oauth, url_rfc1738, url_rfc2396 a url_rfc3986. Pokud je zadáno "", je použito Hex.

HashAlgorithm

Typ: string

Možné hodnoty jsou: sha1, sha384, sha512, md2, md5, haval, ripemd128, ripemd160, ripemd256 a ripemd320. Pokud je zadáno "" , je použito md5.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hash zadaného řetězce. Dojde-li k chybě je vrácena "" . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vytvoří hash zadaného textu. Podporuje sha1, sha384, sha512, md2, md5, haval, ripemd128, ripemd160, ripemd256 a ripemd320.

Ukázky volání

  • sHash := GetHash("Z tohoto textu bude vytvořen hash", "", "")