GetLastErrorCode

Vrací chybový kód posledního volání podprogramu
declare function GetLastErrorCode dll "ActualDocument" (): integer
ErrorCode := GetLastErrorCode()
GetLastErrorCode()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací chybový kód.

Popis

Funkce vrací chybový kód posledního volání podprogramu knihovny. Lze použít pouze s podporovanými podprogramy. Zda je tento způsob předání chybového kódu podporován, nalezenete v dokumentaci podprogramu spolu s významem jednotlivých kódů.

Ukázky volání

  • ErrorCode := GetLastErrorCode()