GetMDataObjectByIndex

Nastaví enTeam CRM objekt pro čtení dle jeho indexu
declare function GetMDataObjectByIndex dll "ActualDocument" (integer): boolean
GetMDataObjectByIndex(i)
GetMDataObjectByIndex(Index)

Parametry

Index

Typ: integer

Pořadové číslo vybraného kontaktu. Číslováno od 0 do počet-1.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vracím zda byl objekt úspěšně nastaven pro čtení.

Popis

Nastaví enTeam CRM objekt pro čtení dle jeho indexu. Jde o seznam získaný např. funkcí ShowMdataMainDialog , nebo SelectCompaniesFromSelected .

Ukázky volání

  • GetMDataObjectByIndex(i)