ShowMdataMainDialog

Zobrazí dialog pro výběr (osoby či firmy)
declare function ShowMdataMainDialog dll "ActualDocument" (boolean): integer
ShowMdataMainDialog(false)
ShowMdataMainDialog(AllowMultiselect)

Parametry

AllowMultiselect

Typ: boolean

Logická proměnná určující zda je možno vybrat více záznamů.

Návratová hodnota

Typ: integer

Návratová hodnota určuje způsob výběru:
Hodnota Popis
0 Nic nevybráno (stisknuto storno, uzavřeno křížkem)
1 Vybrána osoba
2 Vybrána firma
3 Vybráno několik osob
4 Vybráno několik firem

Popis

Před voláním této funkce je nutné mít vytvořené připojení na enTeam CRM pomocí funkce OpenMdata . Funkce zobrazí dialog centrálního adresáře enTeam CRM, kde je možné vybrat osobu či firmu. Vybraná osoba/firma je držena v paměti a je možné získávat její hodnoty pomocí funkcí GetMdataObjectValueStr atp.

Ukázky volání

  • ShowMdataMainDialog(false)