GetMUserSystemConfiguration

Přečtení systémového nastavení z aplikace enTeam User
declare function GetMUserSystemConfiguration dll "ActualDocument"(string, string): boolean
bReaded := GetMUserSystemConfiguration("M/User\Engine\TrustedDomains", sValue)
GetMUserSystemConfiguration(Path, Value)

Parametry

Path

Typ: string

Obsahuje cestu k systémovému nastavení, jehož hodnotu chceme získat. Jako oddělovač je použito zpětné lomítko \ .

Value

Typ: string

Přečtené nastavení převedené do řetězce. Datum je vracen ve formátu 'd.m.yyyy', typ BLOB není touto funkcí podporován.

Návratová hodnota

Typ: boolean

Pokud se načtení zdařilo, vrací true , v opačném případě false . Chybu vzniklou při čtení nastavení lze získat funkcí GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce načte systémové nastavení z aplikace enTeam User. Před voláním funkce musí být vytvořeno připojení pomocí procedury OpenMUserExt , odpojení se provede pomocí procedury CloseMUserExt .

Ukázky volání

  • bReaded := GetMUserSystemConfiguration("M/User\Engine\TrustedDomains", sValue)