GetMdataListCount

Načte počet objektů
declare function GetMdataListCount dll "ActualDocument" (): integer
count := GetMdataListCount()
GetMdataListCount()

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet objektů.

Popis

Funkce načte počet objektů vybraných funkcí ShowMdataMainDialog .

Ukázky volání

  • count := GetMdataListCount()