GetMdataObjectNextRelation

Na vybrané osobě/firmě nalezne další relaci
declare function GetMdataObjectNextRelation dll "ActualDocument" (): boolean
GetMdataObjectNextRelation()
GetMdataObjectNextRelation()

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací, zda byla nalezena další relace na vybrané osobě/firmě.

Popis

Před použitím této funkce je nutné zavolat funkci GetMdataObjectFirstRelation .

Ukázky volání

  • GetMdataObjectNextRelation()