GetMoreVariables

Načte hodnoty proměnných z libovolného procesu
declare procedure GetMoreVariables dll "ActualDocument" (string, string, string, integer)
GetMoreVariables("TESTSTR_00001a0", "pracovik`#hotovo", s, 2)
GetMoreVariables(WkfKey, VarNames, VarValues, Count)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

VarNames

Typ: string

Název proměnné.

VarValues

Typ: string

Hodnota proměnné.

Count

Typ: integer

Počet proměnných.

Popis

Jako oddělovač mezi proměnnými je použito `# .

Ukázky volání

  • GetMoreVariables("TESTSTR_00001a0", "pracovik`#hotovo", s, 2)