GetMyWkfList

Vrací seznam workflow přístupných aktuálnímu uživateli
declare function GetMyWkfList dll "ActualDocument" (): string
WkfList := GetMyWkfList()
GetMyWkfList()

Návratová hodnota

Typ: string

Seznam workflow oddělených # . Znak # je vložen za každý, tedy i za poslední, název workflow.

Popis

Funkce vrací seznam workflow, na které má aktuálně přihlášený uživatel oprávnění. Před voláním této funkce je potřeba vytvořit přístup k definicím workflow skrze ConnectWKFpattern . Pro zrušení přístupu slouží procedura DisconnectWKFpattern .

Ukázky volání

  • WkfList := GetMyWkfList()