GetNodeStatus

Zjišťuje stav pracovního kroku v procesu
declare function GetNodeStatus dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
StepState := GetNodeStatus("", "Krok č. 1", actualdocument)
GetNodeStatus(ProcessID, NodeTitle, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, ve kterého se nachází krok, jehož stav zjišťujeme. Je-li zadané klíčové slovo actualdocument nebo prázdný řetězec, bude se pracovat s aktuálním procesem.

NodeTitle

Typ: string

Název kroku, jehož stav zjišťujeme. Zjišťován je vždy pouze poslední stav.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Číslo určující stav pracovního kroku. Tento stav může nabývat následujících hodnot:
0 ssNone
1 ssTodo K vyřízení
2 ssPark Pozastaveno
3 ssFindText
4 ssDone Dokončeno
5 ssForward Postoupeno
6 ssEnd
7 ssRoute
8 ssCancel Přerušeno
9 ssSuspend Přerušeno
Pokud nebyl nalezen proces dle zadaného ID nebo nebyl nalezen pracovní krok podle zadaného názvu, funkce vrací -1.

Popis

Funkce vrací číslo určující stav pracovního kroku. Pokud se v procesu nachází více kroků se stejným názvem (např. při postoupení kroku), je vrácen stav posledního z nich.

Ukázky volání

  • Zjistí stav kroku v aktuálním procesu.
    StepState := GetNodeStatus("", "Krok č. 1", actualdocument)