GetPartActive

Vrací, zda je aktivní část procesu
declare function GetPartActive dll "ActualDocument" (string, string, var boolean, string, pointer): Boolean
Success := GetPartActive("enTeam_0000123", "enTeam _000012345", IsActive, "", actualdocument)
GetPartActive(DocKey, PartKey, Value, Params, ActDoc)

Parametry

DocKey

Typ: string

ID procesu, kde se bude zjišťovat aktivita části. Není-li zadáno, bude použit aktuální otevřený proces (viz klíčové slovo actualdocument ).

PartKey

Typ: string

ID části procesu.

Value

Typ: boolean

Hodnota, zda je část aktivní. Pro aktivní část je v parametru hodnota true , pro neaktivní false .

Params

Typ: string

Další parametry. Slouží pro možné budoucí rozšíření funkce. Zatím nepoužíváno.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument . Aktuálně otevřený proces. Není-li zadán, vytváří si funkce novou relaci s enTeam (pomalejší). Zároveň pak musí být speficikován parametr DocKey , kterým bude určen dokument, jehož část bude aktivována/deaktivována.

Návratová hodnota

Typ: Boolean

Vrací true byla-li operace úspěšná. Pokud dojde k chybě, je vráceno false . Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce vrací, zda je aktivní část procesu (např. text, příloha či uživalel).

Ukázky volání

  • Success := GetPartActive("enTeam_0000123", "enTeam _000012345", IsActive, "", actualdocument)