GetParticipantOptions

Vrací datum možnosti uživatele u procesu
declare procedure GetParticipantOptions dll "ActualDocument" (String, String, string, String, pointer)
dDateTime := GetParticipantOptions("actualdocument", wkf.Pracovnik, "requestcomplete", "", actualdocument)
GetParticipantOptions(CaseId, UserGuid, Property, Params, ActDoc)

Parametry

CaseId

Typ: String

ID procesu nebo actualdocument pro aktuální proces.

UserGuid

Typ: String

Obsahuje ID uživatele, pro kterého chceme datum získat.

Property

Typ: string

Klíčová slova:

  • requestaccept
  • requestcomplete
  • requestreply
  • requestview

Params

Typ: String

Nejsou využity, vložte "" .

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Funkce vrací datum možnosti uživatele u procesu.

Ukázky volání

  • dDateTime := GetParticipantOptions("actualdocument", wkf.Pracovnik, "requestcomplete", "", actualdocument)