GetPropertyInt

Načtení hodnoty klíče
declare function GetPropertyInt dll "ActualDocument" (string): integer
ItemCount := GetPropertyInt("ItemCount")
GetPropertyInt(Name)

Parametry

Name

Typ: string

Název klíče.

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací hodnotu klíče uloženého funkcí SetPropertyInt .

Popis

Funkce slouží k načtení hodnoty klíče uloženého funkcí SetPropertyInt .

Ukázky volání

  • ItemCount := GetPropertyInt("ItemCount")