SetPropertyInt

Slouží k uschování názvu klíče a jeho číselné hodnoty
declare procedure SetPropertyInt dll "ActualDocument" (string, integer)
SetPropertyInt("ItemCount", 123)
SetPropertyInt(Name, Value)

Parametry

Name

Typ: string

Název klíče.

Value

Typ: integer

Hodnota klíče.

Popis

Funkce slouží k dočasnému uložení názvu klíče a jeho číselné hodnoty. Používá se zejména pro přenos parametrů mezi hlavním skriptem a podskriptem. V podskriptu je možné hodnotu vyzvednout funkcí GetPropertyInt .

Pokud chcete provést přenos opačným směrem - tedy z podskriptu do hlavního skriptu, je nutné v hlavním skriptu před voláním podskriptu zavolat libovolnou funkci z ActualDocument.dll , aby se knihovna načetla a držela v paměti, nebo použít parametr nounload, protože jinak se knihovna uvolní na konci podskriptu a uložené hodnoty klíčů se ztratí.

V názvu klíče se nesmí vyskytovat znak "=" (rovná se). Ukládat je možné pouze textové proměnné, které ale můžou obsahovat libovolné hodnoty.

Ukázky volání

  • SetPropertyInt("ItemCount", 123)