GetRTListVariable

Zjištění runtime hodnoty listové workflow proměnné
declare function GetRTListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, pointer): string
sUserName := GetRTListVariable("user_name", 0, actualdocument)
GetRTListVariable(VarName, Index, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název listové workflow proměnné.

Index

Typ: integer

Index hodnoty listové workflow proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací hodnotu listové workflow proměnné v rámci běžícího skriptu. Bez ohledu na datový typ listové proměnné je vrácená hodnota vždy datového typu string.

Popis

Funkce vrací runtime hodnotu listové workflow proměnné. Tj. hodnota workflow proměnné platná v rámci běžícího skriptu, tedy v době, kdy je volána tato funkce. Listová proměnná může být libovolného datového typu, hodnota je vrácena jako string.

Ukázky volání

  • sUserName := GetRTListVariable("user_name", 0, actualdocument)