GetRTListVariableCount

Zjištění runtime počtu hodnot listové workflow proměnné
declare function GetRTListVariableCount dll "ActualDocument" (string, pointer): integer
iCount := GetRTListVariableCount("CP_TripList", actualdocument)
GetRTListVariableCount(VarName, ActualDocument)

Parametry

VarName

Typ: string

Název listové workflow proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací počet hodnot listové workflow proměnné v rámci běžícího skriptu.

Popis

Funkce vrací runtime počet hodnot (velikost seznamu) listové workflow proměnné. Listová proměnná může být libovolného datového typu.

Ukázky volání

  • iCount := GetRTListVariableCount("CP_TripList", actualdocument)