GetReferenceNumberWithYears

Vrací nové pořadové číslo
declare function GetReferenceNumberWithYears dll "ActualDocument" (string, string, pointer): integer
i := GetReferenceNumberWithYears("TESTSTR_00003YM", "faktury", actualdocument)
GetReferenceNumberWithYears(DocID, RowName, AD)

Parametry

DocID

Typ: string

ID procesu obsahující číselníky.

RowName

Typ: string

Jméno řady.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací nové pořadové číslo.

Popis

Použijte funkci GetReferenceNumberFromDB , tato je zastaralá. V novém roce se automaticky čísluje od nuly. Tento proces musí být vytvořen. V něm musí být stringlistová proměná s názvem řady. Např. "faktury". Při prvním zavolání funkce systém doplní do této proměnné "rok-1", tedy např. "2007-1". Při každém zavolání této funkce pak zvětší číslo o jedna. V jednom procesu je možné mít libovolný počet řad.

Ukázky volání

  • i := GetReferenceNumberWithYears("TESTSTR_00003YM", "faktury", actualdocument)