GetStepList

Vrací seznam ID procesů, které odpovídají vyhledávací podmínce
declare function GetStepList dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer): string
sProcessList := GetStepList("($STEP_NAME='*Druhy krok*')", "", "($DOC_TITLE, ASC)", actualdocument)
GetStepList(Filter, Folder, Order, AD)

Parametry

Filter

Typ: string

Podmínka, která filtruje vrácené procesy.

Folder

Typ: string

Určuje složku, ve které hledání probíhá. Zadává se GUID uživatele, který je vlastníkem složky. Zadá-li se rootfolder , probíhá hledání přes všechny uživatele. Je-li parametr prázdný, probíhá hledání ve složce aktuálně přihlášeného uživatele.

Order

Typ: string

Určuje pořadí, ve kterém jsou výdledky vráceny.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací seznam ID procesů, které odpovídají vyhledávací podmínce.

Popis

Funkce je obdobná funkci GetProcessList s tím rozdílem, že hledání probíhá na krocích, ne na procesech. Na rozdíl od funkce GetProcessListMax , která také podporuje hledání kroků, lze touto funkcí získané výsledky také řadit.

Ukázky volání

  • sProcessList := GetStepList("($STEP_NAME='*Druhy krok*')", "", "($DOC_TITLE, ASC)", actualdocument)

Příklady použití