GetStepListFromWKF

Vrátí seznam kroků workflow v procesu
declare function GetStepListFromWKF dll "ActualDocument" (string, string, pointer): string
StepList := GetStepListFromWKF("actualdocument", "", actualdocument)
GetStepListFromWKF(ProcessID, Params, AD)

Parametry

ProcessID

Typ: string

ID procesu, ze kterého bude načten seznam kroků. Je-li zadané klíčové slovo actualdocument nebo prázdný řetězec, bude použit aktuální proces.

Params

Typ: string

Pokud obsahuje výraz #AscSorting , bude seznam řazen vzestupně, tj. od dříve po později nastartované kroky. V opačném případě budou kroky řazeny od nejnovějšího.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Návratová hodnota

Typ: string

Seznam názvů kroků v procesu. Názvy kroků jsou odděleny ; .

Popis

Vrátí seznam názvů všech nastartovaných (tj. vykonaných nebo čekajících na zpracování) kroků procesu.

Ukázky volání

  • StepList := GetStepListFromWKF("actualdocument", "", actualdocument)