GetUserList

Ze zadaných rolí vytvoří seznam uživatelů ve stanoveném formátu
declare procedure GetUserList dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
sUserList := GetUserList("", "%FirstName% %Name% (%Position%)", "%enter%", actualdocument)
GetUserList(Templates, Format, Delimiter, AD)

Parametry

Templates

Typ: string

Seznam rolí uživatelů, kteří budou zobrazeni. Jednotlivé role jsou odděleny čárkou. Je-li zadán prázdný řetězec, budou zobrazení všichni uživatelé.

Format

Typ: string

Formát zobrazených informací uživatele. Je možné použít následující klíčová slova:

Klíčové slovo Popis
%FirstName% Křestní jméno
%ShortName% Zkratka
%Location% Umístění
%Room% Místnost
%Telephone% Telefon
%Fax% Fax
%Guid% ID uživatele
%LoginID% Přihlašovací jméno
%EmailAddress% E-mailová adresa
%DepartmentName% Název oddělení
%LangShort% Zkratka jazyka
%FullAddress% Adresa (identifikátor) uživatele
%CompanyName% Název společnosti
%Addressing% Oslovení
%Position% Pozice
%Name% Jméno
%FullName% Celé jméno

Dále je možné vkládat mezi znaky $ názvy atributů (např. $ABRA_login$ ). Tyto řetězce budou stejně jako klíčová slova nahrazeny příslušnými hodnotami.

Delimiter

Typ: string

Oddělovač, který bude použit mezi jednotlivými uživateli. Je-li zadáno %enter%, jde použit enter.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Ze zadaných rolí vytvoří seznam uživatelů podle vzoru zadaného parametrem Format . Funkce vrací seznam uživatelů ze zadných rolí ve stanoveném formátu. Jednoliví uživatelé jsou odděleni zadným oddělovačem. Funkce je primárně určena pro plnění rozbalovací nabídky seznamem uživatelů. Tuto funkci je vhodné používat v kombinaci s funkcí GetUserListGuid .

Ukázky volání

  • sUserList := GetUserList("", "%FirstName% %Name% (%Position%)", "%enter%", actualdocument)

Příklady použití

Viz také