GetVariable

Načte hodnotu proměnné
declare procedure GetVariable dll "ActualDocument" (string, string, string)
GetVariable(sWkfKey, VarName, VarValue)

Parametry

sWkfKey

Typ: string

VarName

Typ: string

VarValue

Typ: string

Popis

Zastaralá procedura - použijte některou z těchto funkcí: