GetVariableInt

Načte hodnotu proměnné typu integer
declare function GetVariableInt dll "ActualDocument" (string, string, pointer, var boolean): integer
Count := GetVariableInt("MTB_00000Nt", "Count", actualdocument, Loaded)
GetVariableInt(DocKey, Name, ActDoc, Loaded)

Parametry

DocKey

Typ: string

Obsahuje id procesu. Pro aktuální proces je možné zadat prázdný řetezec nebo klíčové slovo actualdocument .

Name

Typ: string

Název proměnné.

ActDoc

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument odkazující na aktuální proces. Je-li zadáno nil , vytváří se nové připojení k enTeam (pomalejší).

Loaded

Typ: boolean

Výstupní proměnná obsahující informaci, zda se povedlo hodnotu proměnné načíst - pokud ano, obsahuje true , jinak obsahuje false .

Návratová hodnota

Typ: integer

Vrací hodnotu proměnné. Pokud se nepovedlo hodnotu proměnné načíst (viz parametr Loaded ), obsahuje 0 .

Popis

Načte hodnotu proměnné typu integer ze zadaného procesu. Pokud se nepodaří hodnotu proměnné načíst, je možné vyzvednout chybu pomocí funkce GetLastErrorMessage .

Ukázky volání

  • Count := GetVariableInt("MTB_00000Nt", "Count", actualdocument, Loaded)