GetVariableExt

Načte hodnotu proměné z libovolného procesu
declare procedure GetVariableExt dll "ActualDocument" (string, string, string, pointer)
GetVariableExt("TESTSTR_00001a0", "pracovnik", s, actualdocument)
GetVariableExt(WkfKey, VarName, VarValue, AD)

Parametry

WkfKey

Typ: string

ID procesu.

VarName

Typ: string

Název proměnné.

VarValue

Typ: string

Hodnota proměnné.

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Zastaralá procedura - použijte některou z těchto funkcí:

Povolené typy proměnných jsou: řetězec, celé číslo, logická hodnota, datum a desetinné číslo. Výsledky jsou uloženy jako řetězec, v případě logické hodnoty jde o true pro pravdu a false pro nepravdu.

Ukázky volání

  • GetVariableExt("TESTSTR_00001a0", "pracovnik", s, actualdocument)