HttpGet

Získá obsah webové stránky (nebo textového souboru)
declare function HttpGet dll "ActualDocument" (string, boolean): string
sFullList := HttpGet("http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=12.04.2013, true)
HttpGet(Url, Utf8Decode)

Parametry

Url

Typ: string

URL adresa.

Utf8Decode

Typ: boolean

Přepínač konverze UTF8 -> Win1250.

Návratová hodnota

Typ: string

Vrací string s obsahem webové stránky.

Popis

Využitím protokolu HTTP funkce získá obsah (kód) webové stránky nebo textového souboru.

Ukázky volání

  • sFullList := HttpGet("http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.txt?date=12.04.2013, true)

Příklady použití