ImportToPublicFolders

Importuje přílohu do procesu umístěného ve sdílených složkách
declare function ImportToPublicFolders dll "actualDocument" (string, string, string, string): boolean
ImportToPublicFolders(FolderName, ProcessName, DocumentNameInMTB, FileOnHDD)

Parametry

FolderName

Typ: string

Složku je možno zadat dvěma způsoby.

  1. Pokud je její jméno jediněčné, pak pouze jejím jménem.
  2. Celou cestou ve tvaru: faktury\2004

ProcessName

Typ: string

text

DocumentNameInMTB

Typ: string

text

FileOnHDD

Typ: string

text

Popis