InitListVariable

Předpřipraví zadaný počet hodnot v listové proměnné
declare procedure InitListVariable dll "ActualDocument" (string, integer, pointer)
InitListVariable(""Hodnota 4";4;true", 5, actualdocument)
InitListVariable(VariableNames, Count, ActualDocument)

Parametry

VariableNames

Typ: string

Zde může být uvedeno více proměnných. V takovém případě jsou jednotlivé názvy proměnných odděleny středníkem.

Count

Typ: integer

Počet hodnot v listové proměnné.

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument .

Popis

Metoda předpřipraví zadaný počet hodnot v listové proměnné, takže je pak možné zadávat hodnoty seznamu v různém pořadí ("na přeskáčku"). To může být potřebné ve chvíli, kdy se např. snažíte pracovat s vícerozměrným polem hodnot, které nahrazujete větším počtem listových proměnných.

Ukázky volání

  • Nejdříve index 4
    InitListVariable(""Hodnota 4";4;true", 5, actualdocument)
  • Později index 1
    InitListVariable(""Hodnota 1";1;false", 5, actualdocument)

Příklady použití