IsActualDocumentAvailable

Ověří dostupnost ukazatele na aktuální proces (actualdocument)
declare function IsActualDocumentAvailable dll "ActualDocument" (pointer): boolean
Available := IsActualDocumentAvailable(actualdocument)
IsActualDocumentAvailable(ActualDocument)

Parametry

ActualDocument

Typ: pointer

Klíčové slovo actualdocument

Návratová hodnota

Typ: boolean

Vrací true , pokud klíčové slovo actualdocument představuje platný ukazatel na aktuální proces. V opačném případě vrací false .

Hodnota false může být rovněž vrácena, dojde-li k chybě. Pro získání popisu chyby použijte funkci GetLastErrorMessage .

Popis

Funkce ověří dostupnost ukazatele na aktuální proces (klíčové slovo actualdocument ).

Ukazatel není dostupný např. při vykonání skriptu z aplikace Workflow Designer.

Ukázky volání

  • Available := IsActualDocumentAvailable(actualdocument)