LastErrorGetCode

Vrací kód poslední chyby
declare function LastErrorGetCode dll "ScriptEx" (): integer
Code := LastErrorGetCode()
LastErrorGetCode()

Návratová hodnota

Typ: integer

Kód poslední chyby. Nedošlo-li při posledním volání funkce knihovny k chybě, pak je vrácena hodnota 0 . Pokud dojde k chybě při získávání kódu chyby, je vrácena hodnota -1 .

Popis

Funkce vrací kód poslední chyby při volání funkce knihovny.

Ukázky volání

  • Code := LastErrorGetCode()