LastErrorGetMessage

Vrací popis poslední chyby
declare function LastErrorGetMessage dll "ScriptEx" (): string
Message := LastErrorGetMessage()
LastErrorGetMessage()

Návratová hodnota

Typ: string

Popis poslední chyby. Nedošlo-li při posledním volání funkce knihovny k chybě, pak je vrácen prázdný řetězec ( "" ).

Popis

Funkce vrací popis poslední chyby při volání funkce knihovny.

Ukázky volání

  • Message := LastErrorGetMessage()

Viz také