LogWrite

Zapíše záznam do logu
declare procedure LogWrite dll "ScriptEx" (string, string, integer, integer, string)
LogWrite("", "TestScript", 0, 3, "Hello world!")
LogWrite(User, Func, RC, Priority, Text)

Parametry

User

Typ: string

Uživatel, pod kterým bude zapsán záznam do logu. Při zadání prázdného řetězce bude záznam zapsán pod uživatelem nastaveným funkcí LogSetUser .

Func

Typ: string

Název funkce popř. skriptu

RC

Typ: integer

Návratový kód

Priority

Typ: integer

Priorita zapisovaného záznamu

Hodnota Popis
1 Fatální chyba
2 Chyba
3 Varování
4 Informace
5 Trasovací/ladící informace

Text

Typ: string

Vlastní text záznamu

Popis

Funkce zapíše požadovaný záznam do logu enTeam Pro ověření, zda nedošlo k chybě, použijte funkci LastErrorGetCode resp. LastErrorGetMessage .

Ukázky volání

  • LogWrite("", "TestScript", 0, 3, "Hello world!")